Vítejte

Vítejte na domovské stránce programu xKarel. XKarel je hra vhodná pro učení strukturovaného programování. Použitím jednoduchého programu, který sami vytvoříte, ovládáte robota. Robot umí některé elemetární povely. Další povely jej učíte vy. Každý nový povel je malý a jednoduchý strukturovaný program.

Tipy

  1. Podívejte se na charakteristiku pro více informací.
  2. Stáhněte si zadarmo program xKarel. Program xKarel je k dispozici pro MS Windows ® a Linux.
  3. Chcete-li se také stát spolupracovníkem při vývoji Karla, navštivte stránku o spolupráci.
  4. Chcete-li si zasoutěžit v dovednostech v programování robota Karla s ostatnímy, zkuste on-line soutěž v programování robota Karla.

Stručná historie

Robot Karel byl v naší zemi velmi populární na 8-mi bitových počítačích jako Atari®, Commodore® atd... Jméno Karel je odvozeno od spisovatele Karla Čapka, který jako první použil slovo robot ve své divadelní hře RUR. S nápadem robota Karla jako první přišel Richard E. Pattis ze Standfordské university.

Program xKarel je jedna z mnoha implementací robota Karla, která je v dnešní době k dispozici. XKarel byla původně semestrální práce na vysoké škole. Nyní je to "open source" projekt.

Program xKarel vynikl v roce 1997 jako semestrální práce (v zimním semestru) do přerdmětu Objektově orientované programování vyučovaném na katedře informatiky - fakulty elektrotechniky a informatiky - VŠB - TU Ostrava.

Autoři programu

Programátoři programu
Radim Dostál & Petr Abrahamczik
Autor WWW stránek
Radim Dostál
Autor on-line soutěže
Radim Dostál
Poděkování
Lence Churavé (Lenka Churavá) za překlad souboru s popisem syntaxe do anglického jazyka
Týmu DENIO za vytvoření obrázku v horní části WWW stránek (v preferovaném stylu).
Další projekty
Radim Dostál - www.cestovatele.info

Diskuze

Pro vzájemnou komuniukaci mezi uživateli a pro komunikaci uživatelů s autory programu slouží diskuze.

Budete-li přispívat do diskuzí, které jsou k dispozici, popište prosím vždy přesně váš problém. Znáte-li odpověď na nějakou otázku v diskuzi, můžete samozřejmě odpovědět. Upřednostňujte prosím diskuzi před zasíláním dopisů na emailové adresy.

Více o diskuzi...